Typer av medlemskap

Ved å være medlem i NHSF viser det ditt engasjement for vår bransje, ditt medlemskap vil gi oss mulighet til å jobbe med emner og saker som er viktige for oss alle og for å bidra til å opprettholde og løfte nivået i bransjen. Vi kan ikke få til det alene, så bli medlem i dag og la oss samarbeide om å bygge et sterkt grunnlag for denne organisasjonen..

CELEBRATION medlem
"NHSF Exam Graduate" medlem
Tilbud CIDESCO-Diplomholder
NYTT! Alternativt Medlemskap

Åpent for virksomheter som leverer varer og tjenester til bransjen vår.

Anerkjent salong medlemskap
Anerkjent SPA medlemskap
Bedrifts medlemskap
Anerkjent skole
Studentmedlemskap