Julen er høysesong for salg gavekort

Gavekort er et verdifullt redskap for å øke omsetningen, og i tillegg en mulighet for å øke kundekretsen. De fleste som får et gavekort med velvære og egentid fra vår bransje, mottar det med stor glede.

Det er jo på en måte en gave du får to ganger! Når du mottar det, og når du innløser det.

Synliggjør gavekortmulighetene i alle dine kanaler for økt fokus og salg. Det er klinikken selv som bestemmer hvor lenge gavekortet skal vare, men det vanligste er ett år fra kjøpsdato. Men oppstår det misnøye om frister, eller om kundene av ulike årsaker ikke har hatt anledning til å benytte seg av det, er velvilje og god service viktigst.Et ubenyttet gavekort skal bokføres etter 3 år, og vil da være ugyldig uansett etter det. 

Riktig godt førjulssalg!
Beste hilsen Elisabeth Lein Oksvik