Job Search

Terapeuter søkes:

Alexandrakonsernet består av Hotel Alexandra AS, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift As, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS og FA-LS Holding AS og har totalt rundt 200 årsverk fordelt på heilårs- og sesongtilsette.

Terapeutar, Alexandra Bad & Spa

Vi søkjer etter Hud- og kroppsterapeut samt Spaterapeut til Alexandra Bad & Spa for sommarhalvåret 2023, med moglegheit for fast stilling. 

Vi søkjer deg som:

 • Har utdanning innan spa-behandling og massasje, og som kan utføre manikyr og pedikyr. 
 • Er serviceinnstilt og interessert i å jobbe i eit miljø med høgt tempo og høg standard
 • Interessert i faget og ønskjer å utvikle deg
 • Du er positiv og kan samarbeide godt med andre
 • Kommuniserer godt på skandinavisk og/eller engelsk

Daglege arbeidsoppgåver

 • Spabehandlingar, massasje, manikyr og pedikyr
 • Resepsjon
 • Halde avdelinga/garderobe ryddig
 • Bidra til avdelinga si målsetjing
 • Reinhald
 • Skape ei hyggeleg atmosfære for våre gjestar og yte beste service

Vi tilbyr opplæring i nokre av våre behandlingar (Thalgo spa ritualer, kroppsskrubb, innpakningar og hydrabad). Det er også mogelegheiter for å være med på Thalgo kurs mai 2023, der ein kan bli betre kjend med Thalgo sine produkt.  

Stillingsprosent: 100% skift, dag, kveld og helg.

Periode: April-september med mogelegheit for fast tilsetjing

Bli ein del av Alexandrafamilien, og send inn søknad og CV eller ta kontakt på jobb@alexandra.no

Søknadsfrist: 31. mars 2023

 

The Alexandra Group consists of Hotel Alexandra AS, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift As, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS and FA-LS Holding AS and have in total 200 person-years distributed among full-time and seasonal employees.  

Spa Therapists, Alexandra Bath & Spa

We are looking for you who are:

 • Service-minded and interested in working in an environment with a high pace and high standard
 • Interested in the subject and wish to evolve
 • Positive and work well with others
 • Have at least 1-year experience and/or certifications in facial treatments, manicures, pedicure,s and massage
 • Communicate well in Scandinavian and/or English

Daily Work:

 • Treatments, massage, body treatments, facial treatments etc. (Classical Swedish massage, stone massage, pregnancy massage etc)
 • Customer service and sale
 • Reception
 • Keeping the workstation clean
 • Contributes to the department`s goals
 • Sanitary
 • Create a pleasant atmosphere for our guests and provide the best service

We offer training in several of our treatments (Thalgo spa rituals, body scrubs, wrappers, and hydra baths). There are also possibilities to participate in Thalgo courses in May 2023, where you can get to know Thalgo`s products. 

Percentage: 100% shift, day, nights, and weekends. 

Period: April – September, with possibilities for further employment

Become a part of the Alexandra family, and send in an application and CV by mail: jobb@alexandra.no

Deadline: 30 March 2023