“Jeg søker Velvære massører til massasje avdeling på et flott, ærverdig hotell som ligger i rolige omgivelser og med flotte gjester.
Hotellet ligger omringet av flott natur i Vestfold og har gangavstand til Oslo fjorden.
Massasje avdelingen bemannes hver dag fra mandag til søndag, så her er det mange muligheter til å styre sin egen hverdag.
I tillegg er det her mulig å velge imellom å være freelancer eller å bli ansatt.
Oppstart er i April 2022.
Er du interessert i nye utfordringer eller kjenner du noen som er interessert? Eller ønsker du mer informasjon?

Ring Aja på 48027336 eller send en mail til: bodynbalances@gmail.com
Ser frem til at snakke med deg 😊”

 

“I’m looking for Wellness Masseurs for the Spa at a a wonderful, venerable hotel located in quiet surroundings and with great, high end paying guests.

The hotel is surrounded by beautiful nature in Vestfold and is within walking distance of the Oslo Fjord.

The massage department is staffed every day from Monday to Sunday, so here there are many opportunities to manage their own everyday life.

In addition, it is here possible to choose between being a freelancer or being hired.

Start-up is in April 2022.

Are you interested in new challenges or do you know someone who is interested? Or do you want more information?

Call Aja at 48027336 or send an email to: bodynbalances@gmail.com